Pracodawca dla Inżyniera – 2020

Nadszedł czas na podsumowanie Plebiscytu PDI z ubiegłej edycji Inżynierskich Targów Pracy. Chcielibyśmy podzielić się z Wami informacjami, kto według studentów był najlepszym pracodawcą oraz jakie firmy w największym stopniu spełniły Wasze oczekiwania.

Na początek, przybliżymy nieco charakterystykę naszych Respondentów

W ankiecie wzięło udział 745 osób, wśród których większość (61,7%) kształci się w kierunku inżynierskim. Pozostali są w trakcie studiów magisterskich (33,3%), licencjackich (4,8%), a najmniejszą grupę stanowią doktoranci (1,5%).

Ponad połowa Ankietowanych (54,4%), w czasie przeprowadzania badania była zatrudniona, odbywała staż lub praktykę, czy też prowadziła własną działalność gospodarczą. Studenci pracowali najczęściej w dużych firmach, zatrudniających powyżej 250 pracowników.

O praktykach zawodowych, studenci wypowiadali się pozytywnie. Najczęstsze odpowiedzi mówiły nam, że dzięki praktykom poznaliście warunki i zasady organizacyjne w firmach oraz zdobyliście doświadczenie pracy z ludźmi. Większość poleciłaby udział w stażu, czy praktyce swoim znajomym lub rodzinie (średnia ocena praktyk, w skali od 0 do 10, wynosiła 8,46).

Miło nam oznajmić, że zdecydowana większość Was (77,7%) podjęła dobrą decyzję przy wyborze studiów, ponieważ aż tylu Uczestników jest nastawiona na pracę w branży inżynierskiej, w której obecnie się kształci.

Przejdźmy do sedna naszego Plebiscytu

Początkiem poszukiwania zatrudnienia jest oczywiście wybór pracodawcy. Studenci wskazali, że najczęściej odwiedzają strony internetowe firm (50,6%) lub zasięgają opinii rodziny, nauczycieli, czy też znajomych (41,6%), aby dowiedzieć się jak najwięcej o ich potencjalnych pracodawcach. Trzecie na podium uplasowały się targi pracy, z wynikiem 38,9% głosów. Strony internetowe z ogłoszeniami o pracę również cieszą się wysoką popularnością, ponieważ odwiedza je aż 30,6% Ankietowanych. Popularność innych źródeł wiedzy o pracodawcach prezentuje się na poniższym wykresie:

Kolejnym etapem na drodze do zatrudnienia jest przemyślenie, czego tak naprawdę oczekujemy od pracodawcy. Prawie trzy czwarte Ankietowanych (70,5%) stwierdziło, że najważniejszym czynnikiem, decydującym o wyborze pracy, jest aspekt finansowy. Na drugim miejscu, z ponad połową głosów (57,2%), znalazła się możliwość rozwoju zawodowego w firmie. Dobra atmosfera w pracy jest według Studentów niemal równie istotna, ponieważ jako kluczowy czynnik, wskazało ją aż 48,9% osób. Najmniej istotne okazały się pozytywne opinie pracowników o firmie, dobre warunki infrastrukturalne oraz społeczna odpowiedzialność firmy. Wykresy poniżej obrazują ogół odpowiedzi:

Ranking pracodawców

Plebiscyt firm polegał na wybraniu trzech najlepszych pracodawców spośród aż 84, w oparciu o Wasze opinie i doświadczenia. Zwyciężyła firma Samsung, wskazana przez 19,9% Studentów. Drugie miejsce zajął PKN Orlen (11,8%), natomiast z wynikiem 10,1% wskazań, na trzeciej pozycji znalazła się Grupa Volkswagen.

Głównymi powodami, dla których te trzy firmy otrzymały największe ilości głosów były rozpoznawalność na rynku pracy oraz ich wysoki prestiż.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięskim przedsiębiorstwom i życzymy powodzenia w tegorocznym Plebiscycie!

Za opracowanie wyników Plebiscytu Pracodawca dla Inżyniera, dziękujemy Działowi Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.