Elektroenergetyk

pełnoetatowa
PGNiG TERMIKA GRUPA ORLEN
Description

• praca przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem;
• dokonywanie wyłączeń i przyłączeń urządzeń elektroenergetycznych w trybie roboczym i awaryjnym;
• likwidacja zakłóceń i awarii elektrycznych;
• usuwanie usterek i dokonywanie konserwacji urządzeń elektrycznych i automatyki;
• stwierdzanie, definiowanie i zgłaszanie usterek oraz nieprawidłowości pracy urządzeń;
• prowadzenie dokumentacji ruchowej;