Administrator Bezpieczeństwa IT

pełnoetatowa
Polskie Linie Lotnicze LOT
Opis

Twój zakres obowiązków:

• Monitorowanie, wykrywanie, analiza oraz klasyfikacja zdarzeń cyberbezpieczeństwa
• Przygotowywanie i realizacji skanów bezpieczeństwa
• Proponowanie odpowiednich narzędzi i rozwiązań spełniających wymagania w projektach w zakresie cyberbezpieczeństwa i telekomunikacji
• Opracowywanie analiz oraz raportów dotyczących zdarzeń oraz incydentów z zakresu bezpieczeństwa IT wraz z rekomendacjami działań naprawczych
• Opracowywanie procedur reagowania na zdarzenia bezpieczeństwa

Nasze wymagania:

• Znajomość standardów bezpieczeństwa ISO 27001, CIS, NIST, OWASP
• Znajomość zasad działania sieci, protokołów sieciowych i usług sieciowych pozwalająca na analizę
• Administracja systemami Linux, Windows
• Umiejętność analizy ryzyk, zagrożeń, podatności i zdarzeń
• Znajomość Active Directory oraz PowerShell
• Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (min. B1)

Mile widziane:

• Znajomość standardów PCI DSS
• Znajomość rekomendacji D KNF
• Poświadczenia bezpieczeństwa