Asystent Inżyniera Projektu – 2023 NEXT Graduate Programme

pełnoetatowa
PM Group Polska Sp. z o.o.
Opis
 • Wsparcie dla Project Managera i Inżynierów Projektu,
  asystowanie w zadaniach z zakresu zarządzania dużymi i
  złożonymi projektami przemysłowymi,
 • Dbanie o odpowiedni obieg i archiwizację dokumentacji
  projektu oraz korespondencji dotyczącej projektu, zgodnie z
  procedurami i oczekiwaniami zespołu projektowego,
 • Wsparcie dla procesu wyłaniania dostawców/podwykonawców,
  przygotowywanie zapytań, raportów, umów.
 • Kontrola jakości tworzonej dokumentacji technicznej zgodnie
  ze standardami PM Group,
 • Dbanie o kompletność dokumentacji niezbędnej do
  przeprowadzenia procedur urzędowych, uzgodnień, pozwoleń
  towarzyszących inwestycji budowlanej,
 • Tworzenie korespondencji, kontakty z urzędami,
  monitorowanie procesu uzyskiwania pozwoleń i uzgodnień
  administracyjnych,
 • Tłumaczenia, przygotowywanie raportów, zestawień i innych
  dokumentów, zgodnie z oczekiwaniami zespołu zarządzającego
  projektem.