Certificate in Business for Engineers – Od Inżyniera do Menedżera

dla absolwentów
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Opis

Zachęcamy do udziału w nowym programie z oferty Szkoły
Biznesu PW – Certificate in Business for Engineers – Od
Inżyniera do Menedżera. Jest to semestralny kurs w języku
angielskim, adresowany do studentów dwóch ostatnich
semestrów studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz
studiów magisterskich kierunków ścisłych. Zapraszamy również
absolwentów kierunków ścisłych uczelni wyższych. Celem
programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy biznesowej i
umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu w środowisku
biznesowym. Program skupia się na kompetencjach zarówno
twardych jak i miękkich (językowych, komunikacyjnych),
analitycznych oraz biznesowych, niezbędnych już na starcie
aktywności zawodowej. Dzięki praktycznym zajęciom i
warsztatom oraz uczestnictwie w biznesowej grze symulacyjnej
uczestnicy programu przygotowują się do płynnego przejścia ze
świata akademickiego do środowiska korporacji i startupów.
Program prowadzony jest w języku angielskim.