Elektromonter

pełnoetatowa
Victor Energy Sp. z o. o.
Opis

Praca w delegacji na terenie całej Polski
czynności eksploatacyjne polegające na wykonywaniu przeglądów, modernizacji, konserwacji, oględzin oraz usuwaniu zakłóceń urządzeń i instalacji nN, SN/nN w zakresie stacji transformatorowych SN/nN,
praca w technologii Prac Pod Napięciem (PPN) pow. 1kV