Elektromonter Telekomunikacyjny

pełnoetatowa
Victor Energy Sp. z o. o.
Opis

Czynności eksploatacyjne polegające na wykonywaniu przeglądów, modernizacji, konserwacji, oględzin oraz usuwaniu zakłóceń urządzeń i instalacji,
montaż i uruchomianie urządzeń telekomunikacyjnych,
praca w pobliżu urządzeń pod napięciem do 1kV,
współpraca z przełożonymi i członkami brygady w zakresie prowadzonych prac.