Elektronik

pełnoetatowa
Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.
Opis

Będziesz odpowiadać za:
– naprawy i wymiany elementów układów energoelektronicznych napędu trakcyjnego oraz układów sterowania napędem trakcyjnym w taborze tramwajowym,
– zapewnienie ciągłej gotowości technicznej taboru tramwajowego,
– naprawy i wymiany elektronicznych urządzeń taborowych oraz okablowania w tramwajach,
– naprawy i wymiany podzespołów: Systemu Rejestracji Obrazu, Systemu Emisji Reklam, Systemu Informacji Liniowej, , rejestratora przebiegu parametrów jazdy,
– obsługę techniczną taboru tramwajowego w zakresie elektrycznym,
– usuwanie usterek w taborze tramwajowym realizującym zadania przewozowe na mieście,
– pozyskiwanie materiału z tramwajowego Systemu Rejestracji Obrazu,
– analizę pokładowej diagnostyki tramwajowej.