Elektronik-Automatyk

pełnoetatowa
British American Tobacco
Opis

-utrzymanie ruchu maszyn produkcyjnych
-terminowe przeprowadzanie przeglądów okresowych i konserwacji modułowych
-usuwanie awarii i diagnozowanie przyczyn usterek
-kontrola systemów sterowania
-analiza defektów mechanicznych i elektronicznych powstałych podczas pracy linii
-tworzenie dokumentacji oraz standardów wspierających rozwiązywanie prostych problemów
-wprowadzanie niezbędnych usprawnień