Inspektor ds. ochrony środowiska (1/2 etatu)

pół etatu
Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.
Opis

Będziesz odpowiadać za:
– zapewnienie prawidłowego prowadzenia spraw z zakresu ochrony środowiska oraz postepowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami w Zakładzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– przeprowadzanie analiz stosowanych w Zakładzie technologii i materiałów w aspekcie ich wpływu na środowisko naturalne wraz z propozycją wprowadzenia ewentualnych zmian,
– prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, wytworzonymi przez Zakład,
– monitorowanie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza,
– prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zakładu,
– udział w kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych z zakresu ochrony środowiska,
– współpracę z Zespołem ds. Ochrony Środowiska w zakresie opracowywania niezbędnej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska,
– udział w auditach certyfikujących oraz nadzoru I i II w zakresie ochrony środowiska,
– udział w opracowywaniu aspektów, celów i zadań środowiskowych dla Zakładu,
– kontrolę prac z zakresu ochrony środowiska wykonywanych na terenie Zakładu przez firmy zewnętrzne,
– monitorowanie funkcjonowania i przestrzegania przepisów oraz wewnętrznych procedur z zakresu ochrony środowiska.