Inżynier budowy – 2023 NEXT Graduate Programme

pełnoetatowa
PM Group Polska Sp. z o.o.
Opis
 • Wsparcie dla Construction Managera oraz zespołu
  Inspektorów Nadzoru odpowiedzialnych za zarządzanie daną
  budową,
 • Wsparcie w koordynacji pomiędzy budową a zespołem
  projektowym,
 • Współpraca z zespołem zarządzającym budową w aspektach
  technicznych, jak również wsparcie w koordynacji zadań na
  budowie,
 • Dbanie o poprawny obieg dokumentacji technicznej,
  rejestrowanie i archiwizowanie korespondencji związanej z
  projektem,
 • Administrowanie zapytaniami od wykonawców oraz kartami
  akceptacji materiałów,
 • Nadzór nad kompletnością dokumentacji towarzyszącej
  procedurom odbiorowym i pozwoleniu na użytkowanie,
 • Tłumaczenia, prowadzenie korespondencji, przygotowanie
  raportów, zestawień i innych dokumentów wymaganych przez
  zespół zarządzający budową,
 • Inne zadania powierzone przez zespół zarządzający budową,
  adekwatne do wymagań projektu.