Inżynier(-ka) Budowy / specjalność budowlana (realizacja)

pełnoetatowa
Skanska SA
Opis

Będziesz zajmować się:
– sprawdzaniem i sporządzaniem obmiarów i kosztorysów robót
uczestniczeniem w rozliczaniu robót w podwykonawstwie i siłach własnych, przygotowywaniu protokołów rozliczeniowych
– wspieraniem przełożonego w nadzorze nad pracami podwykonawców i sił własnych w zleconym zakresie
– przygotowywaniem/ prowadzeniem/ nadzorowaniem/ – archiwizowaniem dokumentacji w ramach przydzielonych prac na budowie (technicznej, odbiorowej i powykonawczej)
– przestrzeganiem zasad BHP