Inżynier Projektant z zakresu mikrofal

dla absolwentów
QWED Sp. z o.o.
Opis

Modelowanie i symulacja EM, projektowanie nowych funkcji modelowania w oparciu o zjawiska multifizyczne, wykonywanie pomiarów materiałów odniesienia i interpretacja wyników.