Inżynier Serwisant

pełnoetatowa
Kolster Spółka Akcyjna
Opis

● wykonywanie okresowych przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
● usuwanie bieżących usterek, pomiarów i regulacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
● prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej,
● bieżące monitorowanie oraz sporządzanie raportów dla przełożonych