Inżynier w Dziale Utrzymania Ruchu

pełnoetatowa
Ferrero Polska Sp. z o.o.
Opis

• Wykonywanie projektów niezbędnych do przeprowadzenia remontów i modernizacji oraz wsparcie w ich realizacji;
• Projektowanie i analizowanie elementów maszyn za pomocą różnych narzędzi;
• Prowadzenie dokumentacji technicznych;
• Udział w planowaniu prac oraz koordynacja ich realizacji w zgodzie z ustaleniami technicznymi;
• Współpraca z zespołem inżynierów jak również z przedstawicielami innych działów;
• Analiza przyczyn awarii, wyciąganie wniosków i wdrażanie działań zapobiegawczych;
• Proponowanie nowych rozwiązań optymalizacyjnych.