Kierownik/Kierowniczka Projektu Sieci Mobilnej

pełnoetatowa
Orange Polska
Opis

Twoja rola

Zarządzanie projektami w domenie dostępu radiowego (RAN) w tym zarządzanie zespołem projektowym, zakresem projektu, ryzykiem oraz budżetem.
Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i sieciowych.
Tworzenie strategii rozwoju domeny RAN.
Współpraca z dostawcami sprzętu oraz usług (w tym z Networks!).

Oczekiwania

Doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych i inwestycyjnych w obszarze dostępowej sieci radiowej.
Bardzo dobra znajomość architektury sieci mobilnej.
Umiejętność współpracy w zespole i rozwiązywania problemów.
Umiejętność kierowania zespołem projektowym, organizowania pracy swojej i innych umiejętności negocjacyjne i wywierania wpływu.
Komunikatywność, samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji, orientacja na potrzeby klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
Umiejętność łączenia zagadnień technicznych i biznesowych.
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznych.
Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek: telekomunikacja lub pokrewne.
Mile widziane posiadanie certyfikatu z zakresu zarządzania projektami (PMP, PRINCE2, Agile lub inny adekwatny).

Informacje dodatkowe

Zajmujemy się rozwojem sieci mobilnej. Nasz zespół tworzą kierownicy projektów oraz eksperci z wieloletnim doświadczeniem. Szczególnie cenimy wzajemną współpracę, szczerość i otwartość na swobodną wymianę poglądów oraz zadowolenie klientów z naszych rozwiązań.

Obszar firmy

Rozwój Sieci Mobilnej