Kierownik Robót Budowlanych

pełnoetatowa
Harden Construction
Opis

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
-Pełnienie funkcji Kierownika Robót Budowlanych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego,
-Bieżący nadzór i kontrola procesu realizacji robót,
-Wykonywanie robót zgodnie z umową, projektem technicznym oraz założonym harmonogramem,
-Zarządzanie oraz współpraca z podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych robót,
-Organizacja i bezpośredni nadzór nad pracą podległych zespołów, w szczególności w zakresie: jakości, terminowości, wydajności i bezpieczeństwa realizowanych robót,
-Odpowiedzialność za realizację robót zgodnie z przyjętą dyscypliną budżetową,
-Prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań,
-Zapewnienie realizacji procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP, inicjowanie działań zapobiegających powstawaniu zagrożeń dla zdrowia i życia podległego personelu.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
-Doświadczenia zawodowego zdobytego w budownictwie; w tym minimum 3-letniego na stanowisku Kierownik Robót – preferowane obiekty przemysłowe,
-Wykształcenia wyższego technicznego, kierunkowego: Budownictwo,
-Posiadania zgodnych z wymogami prawnymi Uprawnień Budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
-Znajomości przepisów prawa budowlanego,
-Wysoko rozwiniętych umiejętności zarządzania procesem budowlanym, koordynowania, delegowania zadań oraz ich egzekwowania,
-prawa jazdy kat. B,
-obsługa komputera, MS Office, AutoCad,
-Znajomości języka obcego będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:
-Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń socjalnych,
-Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub poprzez umowę kontraktową (b2b),
-Możliwość poszerzania doświadczenia we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów, zapewniającego gwarancję zawodowego i osobistego rozwoju,
-Możliwość budowania pozycji zawodowej w firmie o dużym potencjale,
-Szkolenia w zakresie kompetencji technicznych i rozwoju osobistego,
-Szkolenia językowe,
-Komputer, telefon.