Kierownik Serwisu

pełnoetatowa
AKPOL Adam Kuś
Opis

– nadzór nad opracowaniem harmonogramu remontów i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji;

– organizacja i koordynacja pracy pracowników DzUR, rozliczanie pracowników z powierzonych im zadań;

– prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej;

– dbanie o niezawodność i wydajność maszyn produkcyjnych;

– zarządzanie podległym zespołem, wsparcie i koordynacja pracy mechaników, automatyków i elektryków;

– nadzór nad zapewnieniem ciągłości produkcji, monitorowanie kluczowych wskaźników na podległym obszarze;

– dbanie o stan techniczny maszyn oraz porządek w DzUR;

– nadzór nad diagnozowanie stanu maszyn, wprowadzanie modyfikacji oraz analizowanie programów sterujących;

– usprawnianie i optymalizacja pracy działu utrzymania ruchu;

– prowadzenie prac związanych z montażem nowych i relokacją użytkowanych maszyn i urządzeń produkcyjnych;

– nadzorowanie wykonywania prac naprawczych, konserwacyjnych i serwisowych na elementach elektronicznych, mechanicznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych układach oraz na całym sprzęcie elektronicznym i mechanicznym;