Operator maszyn i urządzeń

pełnoetatowa
Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie S.A.
Opis

Zakres obowiązków:
• Ustawianie i obsługa obrabiarek do obróbki metali
• Ocena stanu i wymiana narzędzi obróbczych
• Wprowadzanie korekt do programów obróbczych
• Realizacja pomiarów wytworzonych wyrobów zgodnie
z planem kontroli
• Konserwacja maszyn, usuwanie prostych usterek