Penetration Tester

pełnoetatowa
STM Cyber
Opis
  • wykonywanie testów penetracyjnych aplikacji (głównie
    webowych) i infrastruktury IT
  • przygotowanie raportu z wykonanych testów penetracyjnych
  • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji
  • współpraca z działem IT w zakresie wdrażania usprawnień w
    obszarze bezpieczeństwa IT.