Płatne praktyki w obszarach: Technicznym, Zapewnienia Jakości, Organizacji Produkcji

staż/praktyki
Ferrero Polska Sp. z o.o.
Opis

Twoja praca będzie polegać na wykonaniu konkretnego projektu pod okiem mentora/opiekunka praktyki

Masz możliwość wyboru tematu projektu. Na naszej stronie www.ferrero.pl w zakładce „Praca w Ferrero”/ ”Praktyki i Staże”, umieszczona jest lista projektów do zrealizowania. Aplikując na nasze ogłoszenie masz możliwość wyboru konkretnego projektu.

Zapewniamy wsparcie i wdrożenie na wszystkich etapach realizacji projektu

Czas trwania praktyki: od 1 do 3 miesięcy (termin do ustalenia)