Pracownik produkcji

pełnoetatowa
PGNiG TERMIKA GRUPA ORLEN
Opis

• kontrolowanie bieżącej pracy podległych urządzeń, definiowanie usterek, wykonywanie drobnych konserwacji i napraw;
• przygotowywanie urządzeń do remontu i uruchomienia po jego zakończeniu;
• podejmowanie działań związanych z utrzymaniem sprawności urządzeń;
• obsługiwanie urządzenia do rozładunku i transportu paliw i substancji chemicznych;
• prowadzenie niezbędnej dokumentacji ruchowej;
• samodzielne przygotowywanie próbki do analiz, zgodnie z wymaganiami procedur;

Więcej informacji na stronie: https://termika.pgnig.pl/