Praktyka w Wydziale Wydział Rozwoju i Transformacji Technologii Bezpieczeństwa

staż/praktyki
Orange Polska
Opis

Twoja rola

Zapoznanie się z topologią sieci wewnętrznej Orange Polska oraz zasadami komunikacji pomiędzy poszczególnymi strefami.
Zapoznanie się z funkcjonującymi technologiami oraz narzędziami do zarządzania ruchem sieciowym (CloudPortal).
Przygotowanie koncepcji analizy ruchu sieciowego w wybranym obszarze sieci pod kątem wykrywania anomalii/ niepożądanego ruchu – przygotowanie narzędzi do przeprowadzenia analizy w zdefiniowanym zakresie.
Przeprowadzenie analizy ruchu wg przyjętych na starcie założeń, opracowanie raportu z przeprowadzonych prac – raport powinien zawierać wnioski oraz rekomendacje działań uszczelniających.

Oczekiwania

Bardzo dobra znajomość sieci komputerowych TCP/IP oraz zagrożeń bezpieczeństwa występujących w komunikacji sieciowej.
Znajomość technologii firewallingu, routingu oraz proxy.
Wiedza na temat zasad projektowania topologii sieci oraz bezpiecznej komunikacji sieciowej (segmentacja, szyfrowanie ruchu, zero-trust architecture itp).
Umiejętność analizy ruchu sieciowego z wykorzystaniem popularnych narzędzi/technologii (Wireshark, Tcpdump, Nmap, iptables itp.).

informacje dodatkowe

Zespół zajmuje się poszukiwaniem nowych rozwiązań / technologii z obszaru cyberbezpieczeństwa mających na celu podniesienie efektywności (zarówno od strony technicznej jak i finansowej) systemu ochrony środowiska ICT OPL. W ramach prac prowadzone są testy/wdrożenia/analizy funkcjonalne rozwiązań komercyjnych oraz budowane są autorskie systemy/platformy oparte o rozwiązania OpenSource

Zainteresowania skupiają się wokół zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa dzięki czemu nie musimy pracować – cały czas poświęcamy na zajmowanie się naszym hobby.

Obszar firmy

Cyberbezpieczeństwo