Praktyka w zespole rozwoju Cyfrowego Środowiska Pracy

staż/praktyki
Orange Polska
Opis

Twoja rola

– uczestnictwo w budowaniu i rozwoju narzędzi SelfService umożliwiających automatyzację procesów obsługi usług oraz automatyzację procesów utrzymaniowych
– udział w tworzeniu i utrzymaniu rozwiązań IT opartych na technologii Microsoft (Office 365, Azure, Windows serwer itp.) jak i opensource
– budowa skryptów i narzędzi automatyzujących pracę administratora w obszarze Systemów Cyfrowego Środowiska Pracy
– uczestnictwo w bieżących projektach realizowanych w ramach obszaru Cyfrowego Środowiska Pracy

Oczekiwania

– status studenta, preferowane kierunki techniczne: informatyka/telekomunikacja
– podstawowa wiedza z wybranych aplikacji w technologii Microsoft w modelu onpremise (np. Active Directory, MS Orchestrator, Exchange, Sharepoint, Skype for Business), chmurowym (jak Office365, Azure Active Directory, Exchange online) oraz aplikacji opensource
– podstawowa wiedza z obszaru systemów OS Linux, Windows
– podstawowa wiedza z obszaru wirtualizacji środowisk serwerowych jak stacji biurowych (HyperV, wmWare, Citrix)
– podstawy korzystania z usług Google Cloud Platform, AZURE, Office 365
– programowanie (Python, PHP, Java, Javascript, HTML, CSS, Skrypty PowerShell) na poziomie podstawowym mile widzialny na poziomie średniozaawansowanym
– wiedza teoretyczna lub podstawowa umiejętność administracji usługami, serwerami (Windows serwer , CentOS7, Eurolinux 8
– znajomość języka angielskiego umożliwiającego swobodna komunikacje i czytanie dokumentacji

Informacje dodatkowe

Jesteśmy kreatywnym zespołem odpowiedzialnym za budowanie, rozwój i utrzymywanie usług odpowiadając na wyzwania nowego modelu pracy zdalnej, hybrydowej, zapewniając nowoczesne narzędzia pracy zespołowej. Dostarczamy cyfrowe narzędzia dostosowane do potrzeb użytkowników i założeń cyfrowej transformacji w Orange Polska.

Rozpoczęliśmy przygotowania do migracji do chmury MS OFFICE 365 całości usług Office bazujących na technologiach Microsoft w Orange Polska.

Budujemy usługi communication & collaboration dla partnerów OPL w celu zwiększenia efektywności sprzedaży usług OPL i obsługi klientów.

Budujemy elastyczne rozwiązania selfservice do zarządzania usługami środowiska biurowego służące zarówno użytkownikom jak i administratorom w ich codziennej pracy.

Przewodnią wartością dla naszego zespołu jest satysfakcja użytkownika końcowego z naszych usług oraz budowanie wspierającego się nawzajem, zgranego zespołu.

Obszar firmy

Infrastruktura ICT i Cloud, Cyfrowe Środowisko Pracy