Specjalista ds. przygotowania robót

pełnoetatowa
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Opis

Dopełnienie niezbędnych formalności związanych z realizacją robót, w tym m.in. w zakresie koordynacji robót, usuwania kolizji z obiektami infrastruktury technicznej, zgłoszeń i zawiadomień organów i urzędów oraz spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych.