Stanowisko ds. obsługi systemów monitoringu i nadzoru nad formacjami ochronnymi

pełnoetatowa
PKP Intercity S.A.
Opis

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
– prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa osób, rzeczy i mienia Spółki,
– obsługę w niezbędnym zakresie systemów bezpieczeństwa, w tym udostępnianie materiałów cctv podmiotom uprawnionym,
– kontrolę pracy firm ochrony w pociągach oraz na bocznicach,
monitorowanie przepływu informacji o incydentach w pociągach i innych zdarzeniach,
– przygotowywanie okresowych zestawień statystycznych i opracowań z zakresu przestępstw i wykroczeń na szkodę podróżnych oraz Spółki,
– monitorowanie bazy danych “Serwis Kolejowy”, “Teczka konduktora”
– obsługę telefonu alarmowego,
– udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, instrukcji, procedur, zasad postępowania itp. w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa.

Od Kandydata oczekujemy:
– wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki z obszaru bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego lub transportu kolejowego),
– wiedza z zakresu branży zabezpieczeń,
– znajomość pakietu Microsoft Office na poziomie średniozaawansowanym,
– znajomość języka obcego na poziomie co najmniej A2,
– umiejętność pracy w zespole,
– dokładność i odpowiedzialność,
– samodzielność​ i cierpliwość.

Jako Pracodawca oferujemy m.in:
– pracę u największego pracodawcy na rynku kolejowych przewozów pasażerskich,
– benefity pozapłacowe m.in. zniżka na przejazdy kolejowe, pakiety medyczne i sportowe, dofinansowanie do nauki i szkoleń, dofinansowanie do wczasów,
– wsparcie aktywności sportowych – drużyny firmowe,
– dodatkowy dzień wolny w roku – 25.11. Dzień Kolejarza,
– rozwój zawodowy, również poprzez Program Zarządzania Talentami,
– możliwość kreowania swojego środowiska pracy dzięki Programowi Poleceń Pracowniczych,
– współpracę w oparciu o umowę o pracę.