Starszy Specjalista w Wydziale Uzgodnień Decyzji Inwestycyjnych w Departamencie Obsługi Prawnej

pełnoetatowa
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Opis

Osoba na tym stanowisku:

  • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy.
  • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania w celu udzielania informacji o kompetencjach Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  • Wspomaga realizację zadań z zakresu uzgadniania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
  • Współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi.