Stażysta

pełnoetatowa
staż/praktyki
Umowa o pracę
Urząd Dozoru Technicznego
Opis

Szukamy osób otwartych na nowe doświadczenia, ukierunkowanych na realizację ambitnych celów, otwartych na zdobywanie wiedzy, potrafiących budować dobre relacje z klientem, umiejących pracować w zespole, w przypadku stanowisk technicznych wymagany jest stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości, czy brak klaustrofobii.