Technik Utrzymania Ruchu

pełnoetatowa
Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie S.A.
Opis

Zakres obowiązków:
-Wykonywanie konserwacji i przeglądów maszyn i instalacji
według
harmonogramu pod kątem mechanicznym.
-Wykonywanie bieżących napraw oraz usuwanie awarii.
-Zgłaszanie zapotrzebowania na wymieniane części maszyn.
-Raportowanie o przeglądach, konserwacjach oraz naprawach.