Inżynier budowy

staż/praktyki
NDI SA
Opis

Wsparcie w nadzorowaniu pracy podwykonawców oraz kontrolowaniu realizacji robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, bądź elektrycznych w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP.
Wsparcie sporządzaniu obmiarów i przedmiarów robót oraz weryfikacja dokumentacji technicznej.