Inżynier budowy

pełnoetatowa
Umowa o pracę
Unibep SA
Description

Zakres obowiązków:
Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku,
Uzupełnianie dokumentacji budowlanej – zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami,
Dokonywanie odbiorów robót – zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
Prowadzenie racjonalnej gospodarki sprzętowo-materiałowej,
Prowadzenie kontroli jakości robót – zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz współpraca z działem Jakości i Technologii Robót,
Nadzorowanie spełniania wymogów BHP i Oś na kontrakcie,
Weryfikacja dostaw materiałów – jakościowa, ilościowa oraz nadzór nad rozładunkiem i składowaniem,
Ścisła współpraca z Działem Obsługi Gwarancyjnej Budów – usuwanie wad,
Organizacja /przeprowadzanie instruktarzy BHP / Oś pracownikom / podwykonawcom.

Nasze wymagania:
Posiadasz wykształcenie wyższe (inżynier/magister) budowlane lub jesteś w trakcie studiów
Mile widziane pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyte na budowie
Posługujesz się płynnie w programie MS Excel oraz AutoCad,
Jesteś zorganizowany/a oraz nie boisz się kontaktów z drugim człowiekiem.

Oferujemy:
Pracę w dużej, polskiej, rozwijającej się firmie z o zasięgu międzynarodowym,
Możliwość długotrwałej współpracy z perspektywą rozwoju i awansu,
Pracę na dużych i ciekawych projektach wśród doświadczonej kadry specjalistów,
Dostarczamy niezbędne narzędzia pracy – komputer, telefon służbowy