Pracodawca dla Inżyniera – 2021

Wszyscy jesteśmy ciekawi, kto w tegorocznej edycji Plebiscytu Pracodawca dla Inżyniera okazał się najlepszy! W tym artykule znajdziecie wszystkie informacje na temat Waszych ówczesnych pracodawców i jak pracowało się Wam w ich firmach na różnych stanowiskach. Dla młodych, jeszcze nie zatrudnionych studentów jest to świetna okazja aby dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych przedsiębiorstw.

Kto brał udział w ankiecie?

W tej edycji Plebiscytu PDI, swoimi odczuciami podzieliło się z nami aż 593 studentów, wśród których większość (58,7%) kształci się w kierunku inżynierskim. Pozostali są w trakcie studiów magisterskich (37,1%), licencjackich (3,9%), a najmniejszą grupę stanowią doktoranci (2,0%).

Prawie połowa Ankietowanych (48,3%), w czasie przeprowadzania badania była zatrudniona, odbywała staż lub praktykę, czy też prowadziła własną działalność gospodarczą. Respondenci pracowali najczęściej w dużych firmach, które zatrudniają powyżej 250 pracowników.

Praca w branży inżynierskiej, zgodnej z kierunkiem studiów udała się prawie jednej trzeciej Badanych (29,8%). Miło nam oznajmić, że większość Was (51,4%) swoje doświadczenie zawodowe zaczyna zdobywać dzięki stażom i praktykom zawodowym.

Sytuacja zawodowa a pandemia COVID-19

Wpływ pandemii koronawirusa na sytuacje na rynku pracy odczuło aż 37,4% ankietowanych studentów. Żadnej zmiany nie odczuło nieco więcej badanych (38,1%), a prawie jedna czwarta (24,5%) nie ma potrafiła określić kierunku wpływu pandemii na ich sytuację zawodową. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce miała największe skutki negatywne w sektorach stabilizacji zawodowej, finansowym oraz rozwojowym.

Oczekiwania studentów

Najbardziej pożądaną formą zatrudnienia była umowa o pracę, którą wskazało aż 58% Ankietowanych. Również większość z Was chciałaby pracować w aktualnym miejscu zamieszkania (56%). Sukcesem jest również wybór kierunku studiów przez 81,5% Badanych, ponieważ aż taki odsetek chciałby pracować w branży inżynierskiej związanej z ich kierunkiem studiów.

Źródła wiedzy o pracodawcach

Studenci w głównej mierze odwiedzają strony internetowe pracodawców, aby dowiedzieć się o nich więcej. Na drugiej pozycji uplasowały się portale z ogłoszeniami o prace, a ostatnią lokatę na podium zajął szeroko pojęty Internet. Podsumowując – najwięcej o potencjalnym pracodawcy możesz dowiedzieć się z sieci. Równie dużą popularnością cieszyły się rozmaite targi pracy, polecenia znajomych czy rodziny a także media społecznościowe. Dane zaprezentowane są na poniższym wykresie:

Czynniki decydujące o wyborze pracodawcy

Kolejnym etapem na drodze do zatrudnienia jest przemyślenie, czego tak naprawdę oczekujemy od pracodawcy. Prawie trzy czwarte Ankietowanych (70,7%) stwierdziło, że najważniejszym czynnikiem, decydującym o wyborze pracy, jest aspekt finansowy. Na drugim miejscu, z ponad połową głosów (56,7%), znalazła się możliwość rozwoju zawodowego w firmie. Dobra atmosfera w pracy jest według Studentów niemal równie istotna, ponieważ jako kluczowy czynnik, wskazało ją aż 43% osób. Najmniej istotne okazały się podejmowanie przez firmę działań odpowiedzialnych społecznie (np., dbałość o środowisko), dobre warunki infrastrukturalne oraz prestiż firmy. Wykres poniżej obrazuje ogół odpowiedzi:

Ranking Pracodawców

Plebiscyt firm polegał na wybraniu trzech najlepszych pracodawców, w oparciu o Wasze opinie i doświadczenia. Zwyciężyła firma Microsoft, wskazana przez 12,1% Studentów. Drugie miejsce zajął Samsung (10,1%), natomiast z wynikiem 5,2% wskazań, na trzeciej pozycji znalazła się firma Orange Polska.

Głównymi powodami, dla których te trzy firmy otrzymały największe ilości głosów były dobre opinie wśród znajomych i rodziny, rozpoznawalność na rynku pracy oraz ich wysoki prestiż.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięskim przedsiębiorstwom!

Za opracowanie wyników Plebiscytu Pracodawca dla Inżyniera, dziękujemy Działowi Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.