Politechnika zdalnie? – jakie są (i będą) efekty jej nauczania

Jak wszyscy świetnie pamiętamy, marcu 2020 roku nasza rzeczywistość obróciła się o 180
stopni. Próbując się w niej odnaleźć stawaliśmy w kolejkach po cukier i robiliśmy zapasy
papieru toaletowego. Nagle zmieniliśmy biuro na home office, a wielkie aule na laptopy.
Laboratoria zamieniły się w serie slajdów, ćwiczenia w kolejny załącznik do uzupełnienia, a
projekty zaczęliśmy konsultować przez Discorda. A jakie są tego konsekwencje? Jak zdalne
studia wpłynęły na jakość naszego wykształcenia? Jak przyszli inżynierowie odnajdą się na
nowym, post – pandemicznym rynku pracy? I w końcu – jak sytuacja wygląda z perspektywy
ich potencjalnych pracodawców? Te i wiele innych pytań nasuwają nam się bezpośrednio po
tym, gdy pomyślimy o efektach zdalnego kształcenia.

Studia zdalne mają wiele dobrych stron – mniej czasu spędzonego na dojazdach na uczelnie,
brak kosztów związanych z wynajmem mieszkania lub akademika, czy też komfort
uczestniczenia w zajęciach z dowolnego miejsca. O ile taka forma studiowania bardzo
dobrze łączy się z większością kierunków na studiach licencjackich, tak dla przyszłych
inżynierów stanowi ona niemały problem.

Według ankiety przeprowadzonej przez portal otouczelnie.pl tak prezentuje się lista
najczęściej wybieranych studiów online. Jak łatwo możemy zauważyć, większość
podpunktów stanowią kierunki, których nie oferują uczelnie techniczne.
• administracja
• bezpieczeństwo wewnętrzne
• dietetyka
• dziennikarstwo i komunikacja społeczna
• ekonomia
• finanse i rachunkowość
• filologia angielska
• grafika
• informatyka
• kosmetologia
• logistyka
• pedagogika
• politologia
• zarządzanie
„Większość dostępnych kierunków to studia z obszaru nauk społecznych i humanistycznych
bowiem, wielu ćwiczeń z zakresu nauk technicznych nie da się przeprowadzić za
pośrednictwem internetu.
Na studiach online nie spotkamy kierunków, na których pojawiają się zajęcia laboratoryjne,
ćwiczenia i inne zajęć w wymiarze praktycznym.”
Komentuje Bartosz Kozdój – autor artykułu.

Jak możemy przeczytać w raporcie przeprowadzonym przez OKOpress, nie tylko technologia
stanowiła męczący problem podczas 1,5 roku studiów online. Brak uregulowań prawnych
pozwalających na stworzenie wykładowcom przestrzeni do pracy zdalnej, czy też brak
oficjalnych badań i dyskusji o dydaktycznych efektach nauczania online również wpływały
niekorzystnie na efekty kształcenia studentów.
Kolejnymi wymienionymi w analizie trudnościami, z których skutkami będziemy musieli
mierzyć się przez najbliższe lata są również: brak oszacowania „straty edukacyjnej” i planu
na jej zmniejszenie oraz brak fachowej pomocy metodyczno-dydaktycznej dla nauczycieli,
a także brak reakcji na spadek efektywności kształcenia.

Jak sytuacja prezentuje się ze studenckiej perspektywy?
Nieodłączną częścią wszystkich studiów technicznych są laboratoria, ćwiczenia i zajęcia
projektowe, które w wersji zdalnej niestety nie spełniają swojej roli. Zarówno studenci, jak
i prowadzący zajęcia nie są usatysfakcjonowani z efektów pracy w takim trybie.

Według badania przeprowadzonego przez UNESCO International Institute for Higher
Education większość studentów zapytana o przyczynę braku postępów w nauce i projektach
wskazała brak dostępu do laboratoriów oraz konferencji, na których mogliby posiąść
niezbędną wiedzę. Brak możliwości przeprowadzenia badań terenowych również przyczynił
się do spadku efektywności w nauce u zdecydowanej większości studentów.
Jak nie trudno się domyśleć – gorsze wyniki w nauce skutkują większymi trudnościami
w ukończeniu studiów, a co za tym idzie z problemem w znalezieniu dobrej i
satysfakcjonującej pracy.

A jak wygląda to z perspektywy pracodawców?
Według raportów przeprowadzonych przez International Institute for Higher Education in
Latin America and the Caribbean (IESALC) przyszłym absolwentom uczelni technicznych nie
tylko trudniej będzie znaleźć pracę, ale również proponowane im stawki będą o wiele niższe
niż kilka lat wcześniej.
“The job prospects of young graduates are uncertain. Workers under 25 are two and a half
times more likely than those over 25 to work in sectors that have been closed down by the
pandemic.
This is a worrying time for students, and it will be a concern not only for this year, but also
for future jobs and prospects of income. Given the current situation, those who graduate
this year (2021) can expect to find it more difficult to find a job and even more difficult to
find a well-paid job than their immediate predecessors, especially if the economy takes
a long time to grow back, they can expect to earn less than they might have done for
a considerable period of time. By the time they graduate, the labour market is likely to be
substantially more difficult than in 2008-09, suggesting that employment and income
prospects will be more affected.”

Mimo wielu ankiet i badań przeprowadzonych w temacie efektów nauki zdalnej, nadal nie
mamy jednoznacznego zdania jak będzie wyglądał rynek pracy po pandemii oraz jak odnajdą

się w nim przyszli inżynierowie. Jednak możemy powiedzieć, że z pewnością będzie on gorzej
płatny, a bariery wejścia będą znacznie większe.
Więc w jaki sposób możemy przygotować się na konfrontację z tymi trudnościami?
Najprostszym, a jednocześnie najskuteczniejszym sposobem będzie śledzenie rynku
i pojawiających się na nim propozycji. Zapotrzebowanie na inżynierów stale rośnie, coraz
częściej możemy znaleźć oferty stanowisk juniorskich lub płatnych praktyk kierowane do
studentów już od 2 roku.
Inżynierskie Targi Pracy powstały w celu pomocy studentom w znalezieniu oferty zgodnej
z ich wykształceniem i zainteresowaniami. To właśnie 14 i 15 marca 2022 w Gmachu
Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się wydarzenie, które pomaga ukierunkować
ścieżkę rozwoju i postawić pierwsze kroki na rynku pracy, a także stwarza możliwość
osobistego kontaktu z przedstawicielami różnorodnych firm.
Weź przyszłość w swoje ręce – wybierz Karierę i wybierz Inżynierskie Targi Pracy.

źródła
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_00003
75693&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_f5b
36291-ebaa-4eb4-8106-
9e61740ab60d%3F_%3D375693eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf000037
5693/PDF/375693eng.pdf#%5B%7B”num”%3A93%2C”gen”%3A0%7D%2C%7B”name”%3A”X
YZ”%7D%2C-1%2C842%2C0%5D
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_00003
81749&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_bc
4cd6bc-0c30-4619-b8c8-
40ca9e6fe1d6%3F_%3D381749eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000381
749/PDF/381749eng.pdf#%5B%7B”num”%3A200%2C”gen”%3A0%7D%2C%7B”name”%3A”X
YZ”%7D%2C-3%2C839%2C0%5D

https://oko.press/raport-z-nauczania-zdalnego/
https://www.otouczelnie.pl/artykul/15242/Studia-online-wady-i-zalety

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *