Trendy Technologiczne 2024

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie technologia odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu naszej codzienności. W ubiegłym roku doświadczyliśmy innowacji w wielu dziedzinach, które zrewolucjonizowały nasze życie. Teraz stojąc u progu nowego roku, możemy przewidywać, które gałęzie technologii będą prężnie rozwijać się w 2024 roku.

Sztuczna Inteligencja

Chyba nikogo nie zdziwi pozycja sztucznej inteligencji na tej liście. Dynamiczny rozwój AI w ubiegłych latach jest niezaprzeczalny. Opierając się na zaawansowanych algorytmach uczenia maszynowego, sztuczna inteligencja umożliwia szybką analizę ogromnych ilości danych, co pozwala na precyzyjne prognozowanie trendów rynkowych, diagnozowanie chorób oraz optymalizację procesów produkcyjnych. Jednak największy wzrost znaczenia AI zdecydowanie obserwujemy w sektorze modeli językowych i generatywnej sztucznej inteligencji. Aplikacje pokroju ChatGPT i Google Bard dają zwykłym użytkownikom interfejs do korzystania z potężnych modeli. Dzięki temu narzędzia te są powszechnie wykorzystywane przez informatyków, ekonomów, czy prawników do skrócenia repetytywnych prac.
Warto wspomnieć jednak o poruszanych przez przeciwników sztucznej inteligencji zagrożeniach związanych z prywatnością i bezpieczeństwem danych oraz równie często podnoszonych kwestii etyki. Czy głosy sprzeciwu zatrzymają jednak rozwój tej technologii? Moim zdaniem nie, ale na pewno warto obserwować świat AI, by nie zostać w tyle.

Internet Rzeczy (IoT)

Internet rzeczy staje się kluczowym elementem transformacji cyfrowej, umożliwiającym połączenie fizycznego i cyfrowego świata w jedną spójną sieć. W roku 2024 możemy spodziewać się dalszego rozwoju i ekspansji sektora IoT, której wpływ obejmie szeroki zakres sektorów, od domów i miast po przemysł i opiekę zdrowotną.


Chociaż nie możemy raczej spodziewać się jeszcze obrazów wyjętych z filmów Sci-Fi to modę na rozwiązania Smart Home widać gołym okiem, a rozwiązania te poza zwykłym zwiększeniem wygody, mogą istotnie wpłynąć na oszczędność energii wewnątrz gospodarstwa domowego. Optymalizacja jest w końcu podstawowym jednym z podstawowych założeń internetu rzeczy.

Wodór

Odbiegając od tych bardziej dystopijnych trendów, poruszmy może kwestie klasycznej inżynierii. Transformacja energetyczna jest ogólnoeuropejskim ruchem, który ma na celu zredefiniowanie tradycyjnych systemów energetycznych. Planowane odejście od paliw kopalnych w tym benzyny i oleju napędowego, ze względu na ich oczywiste znaczenie w dziedzinie transportu wydaje się obecnie niemożliwe. Na ratunek jednak może przyjść wodór.


Wodór jest najprostszym, najlżejszym pierwiastkiem i być może najlepszym kandydatem na przejęcie roli starych paliw. Chociaż prototypy aut wodorowych pojawiały się już w XX wieku, to obecnie obserwujemy swego rodzaju renesans tej technologii. Japońska Toyota w ostatnich latach konsekwentnie wprowadza na rynek kolejne auta zasilane wodorem, co oznacza, że przynajmniej Japończycy wierzą w znaczenie wodoru w przyszłości. Największym wyzwaniem dla wodoru jest teraz brak istniejącej infrastruktury, która mogłaby utrzymać gospodarkę opartą na właśnie tym pierwiastku oraz to, że samo jego jest kosztowne. Wydaje się jednak, że nie są to przeszkody nie do przeskoczenia, a zatem wyczekujmy nowych przełomów w 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *